Kullanıcı Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE – 1 TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Sultan Selim Mah. Hümeyra sk. No: 7/153 İstanbul adresinde bulunan Inferne Bilişim Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Şirket’e ait ve Şirket tarafından işletilen Kidso mobil uygulamasındaki, www.kidso.app web sitelerindeki (“Kidso”) Kidso içeriklerini (“Hizmet”) kullanan, Şirket’in Hizmeti’ni satın alan kişi (“Müşteri”) arasında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ile Müşteri tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Müşteri, Şirket’ten Hizmet satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Şirket de aşağıdaki hususları Müşteri’ye beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle, Hizmet’in satın alınması aşamasında Müşteri tarafından verilmiş olan ad-soyad/unvan, T.C. Kimlik numarası/vergi numarası, adres ve telefon bilgilerinin doğruluğu Müşteri tarafından taahhüt edilmektedir.

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1. MÜŞTERİ SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

2.2. TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

2.3. MÜŞTERİ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

2.4. TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

2.5. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

2.6. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE – 3 KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Kidso üzerinden alınan Hizmet’e ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE – 4 HİZMET VERENİN BİLGİLERİ

Ünvan: Inferne Bilişi Anonim Şirketi

Adres: Sultan Selim Mah. Hümeyra sk. No: 7/153 İstanbul

E-mail: [email protected]

MADDE – 5 MÜŞTERİNİN BİLGİLERİ

Adı/Soyadı: [Belirttiğiniz ad ve soyad] Adresi: [Belirttiğiniz adres]

MADDE – 6 SÖZLEŞME KONUSU HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşme’nin tarihi, Hizmet’in türü ve gerçekleşme tarihi, satış bedeli, ödeme şekli ve ilgili detayları aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi: [Müşteri'nin kullanmaya başladığı tarih.]

Hizmet Türü: Mobil Uygulama - Kidso üzerinden video ve sesli içerikler.

Hizmetin Gerçekleşme Tarihi: [Müşteri'nin kullanmaya başladığı tarih.]

Vergiler Dahil Hizmetin Satış Fiyatı: [Aylık / Yıllık ücretler ve kampanya fiyatları farklı olabilmektedir.]

Ödeme Şekli: Apple InApp Purchase

Kidso bazı bölümlerine (temel sürümüne) ücretsiz erişebilmektedir. Farklı kategorilerde bulunanan yüzlerce içeriğe sesli ve videolu erişim (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gibi ek özelliklere sahip olan Kidso premium özelliklerine erişmek için, çevrimiçi abonelik yoluyla ödeme yapmanız gerekmektedir.

Müşteri tarafından verilen ödeme bilgilerinin geçersiz veya vadesi dolmuş olduğu Şirket tarafından saptanırsa, Şirket Müşteri’nin üyeliğini askıya almak veya iptal etme hakkını haizdir. Müşteriler, Hizmet ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında hukuka uygun bir kullanma hakkına ve bu ödeme miktarları kapsamında tasarruf yetkisine sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler. Şirket, üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan ödeme işlemleri kapsamında Müşteri’nin kredi/banka kartı numarasını toplamamakta, saklamamakta ve kullanmamaktadır.

Promosyonlara, abonelik türüne ve satın alma sırasında seçilen süreye (ör. Aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık) bağlı olarak Müşteri’ye özel, farklı abonelik planları ve ücretleri sunulmaktadır.

Satın alımı takiben Müşteri tarafından ilgili planla ilgili daha detaylı bilgi talep edilmesi halinde, Müşteri, Şirket tarafından Müşteri’ye satın alımdan sonra gönderilecek e-postayı veya ayarlar sayfasını inceleyebilecektir.

Siz veya hesabınız aracılığıyla Hizmet'e erişmesine izin verdiğiniz kişilerin, Kidso'un açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir unsurunu veya içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Siz veya hesabınız aracılığıyla Kidso'ı işlemez hale getirmeyeceğini, ters mühendislik çalışmaları yapmayacağınızı kabul etmektesiniz. Kidso hizmetinizi durdurabilme hakkına sahiptir.

Şirket’in abonelik planları kapsamında, bir dönem boyunca bir ödeme yapılır. Aylık bir plan satın alındıysa, bir ay için Müşteri’den bir defa ödeme alınır; yıllık bir plan satın alındıysa, Müşteri, bir yıl için bir defa ücretlendirilecektir.

Müşteri’nin ödemelerini kolaylaştırmak adına Şirket, bir üçüncü taraf ödeme işlemcisi kullanabilecektir.

Şirket’in uyguladığı ücretler, Müşteri’nin üyeliğinden sonraki bir tarihte değişebilir. Müşteri’nin aboneliği için fiyatlandırma artarsa, bu durum Müşteri’ye bildirilecek ve bu değişiklikler Müşteri’nin hesabına uygulamadan veya otomatik yenileme ile bağlantılı olarak ödeme alınmadan önce Müşteri’ye aboneliğini değiştirme fırsatı sunulmaktadır.

Müşteri, üyeliğini başka birine devredemez. Şirket, Hizmetler’in ömrü konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

MADDE – 7 CAYMA HAKKI

Şirket’in şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili şikayetler, Şirket’in yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esas alınarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/1(ğ) maddesi uyarınca Hizmet elektronik ortamda anında teslim edilen gayrimaddi mal sayılmaktadır. Bu doğrultuda, Hizmet Üyeliğiniz kapsamında cayma hakkına sahip değilsiniz.

Eğer hatalı olarak Sizden ücret tahsil edildi ise, bildiriminizin Kidso tarafından tebliğ alındığı günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde bu ücret tarafınıza iade edilir.

Müşteri’nin, Şirket ile kendisine ait olmayan, başka birinin ödeme bilgilerini paylaşması halinde ve söz konusu kişi tarafından iadenin talep edilmesi halinde ve hesap geri ödeme almaya uygunsa, o kişiye ödeme iadesi yapılabilecektir. Bu durum, Hizmet’in kesintiye uğramasına veya sonlandırılmasına neden olabilir.

MADDE – 8 MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet bedeline ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Müşteri’nin talebi üzerine Şirket’in merkez adresindeki işyerinde saklanır. Müşteri tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Şirket dijital fatura gönderebilir.

Müşteri, Hizmet’ten yararlanmak için Kidso üzerinde gerekli prosedürleri yerine getirirken, Sözleşme konusu hizmetlerden faydalanırken veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Kidso ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri’nin Şirket tarafından veya Şirket aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen Müşteri’ye aittir. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlanan Müşteri, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Kidso üzerinde işlem yapabilir. Müşteri’nin, Kidso dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Müşteri, Kidso dahilinde bulunan, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri’nin Kidso üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE – 9 DEVİR

Şirket işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Müşteri’nin ön iznini almaksızın 3. kişilere devredebilir.

MADDE – 10 DİĞER HÜKÜMLER

Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.

Müşteri ile Şirket arasında çıkabilecek sıkıntıları Şirket, iyiniyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir.

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kidso üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

Sözleşme’de yapılacak olan her türlü değişiklik ancak yazılı tadiller ile mümkündür.

Müşteri, işbu Sözleşme dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Şirket’in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket’i yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Hizmet’in satın alındığı veya Müşteri’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.